Informace o výberech na úcet prímým bankovním prevodem

Poplatky: PokerStars hradí všechny poplatky požadované zasilatelskou bankou. Prímé bankovní prevody provádí místní banka na váš úcet a po vás muže požadovat velice malý poplatek. Pro více informací o poplatcích úctovaných vaší bankou za prijetí prímých bankovních prevodu kontaktujte prosím prímo svou banku.

Ujistete se, že jste na predchozí obrazovce poskytli informace uvedené níže.

Císlo vašeho bankovního úctu Jedná se o císlo vašeho bankovního úctu, které se skládá z 8 císlic.
Jméno držitele bankovního úctu Zde by melo být uvedeno vaše jméno. Toto polícko je vyplneno automaticky a nelze ho zmenit.
Kód banky Specifický kód banky, který odlišuje vaši banku od dalších financních institucí v UK/ve vaší zemi. Kód banky v UK tvorí 6 císlic (4 císlice v CR).
Celý název banky Celý název banky. Uvedte prosím celý název banky, nikoliv pouze zkratku.
Pro další informace o výberech prostrednictvím prímých bankovních prevodu kliknete sem..